Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

Předložení návrhu 06.11.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Základním cílem předkládaného návrhu novely je zlepšení motivační a fiskální funkce poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané množství podzemní vody ve vztahu k zajištění ochrany množství a kvality povrchových a podzemních vod. Cílem předkládaného návrhu je dále také náprava identifikovaných problémů vyplývajících ze současného nastavení vodního zákona a to jednak Ministerstvem životního prostředí tak i dalšími dotčenými subjekty ochrany vod.

Historie procesu

Vláda

06.11.2015V připomínkovém řízení 
07.12.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
05.10.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

05.10.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
05.04.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon