Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Začátek procesu 03.11.2015
Poslední změna 18.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely, tak jako v předcházejících oceňovacích předpisech, je přiblížení ceny zjištěné nemovitých věcí k jejich sjednaným cenám. Ministerstvo financí vycházelo při navrhovaných úpravách z analýzy údajů o prodejích nemovitých věcí, a na základě jejich výsledků byly provedeny úpravy ocenění ve stávající vyhlášce.

V souvislosti se změnou druhu pozemku vodní plocha na druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastru nemovitostí oddělením pozemků zastavěných hrází nebo dalšími stavebními součástmi u rybníků a malých vodních nádrží bylo přistoupeno k úpravě jejich oceňování. U vodních ploch byly upraveny koeficienty pro úpravu základní ceny na základě analýzy jejich sjednávaných cen.

Historie procesu

Vláda

03.11.2015V připomínkovém řízení 
25.11.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
10.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

18.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 345/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

345/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací..

Návrh mění předpis(y)

441/2013 Sb.Oceňovací vyhláška