Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Začátek procesu 05.11.2015
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela umožňuje trestněprávní postih zpravodajských aktivit prováděných cizí mocí nebo ve prospěch cizí moci, jejichž cílem není získání utajovaných informací. Jde o postih vyzvídání informací, které, třebaže nejsou utajované, nejsou veřejně dostupné, a u nichž existuje riziko jejich zneužití ke způsobení vážné újmy na právech a oprávněných zájmech osob nebo ohrožení či porušení zájmů státních. 

Historie procesu

Vláda

05.11.2015V připomínkovém řízení 
04.12.2015Ukončení sběru připomínek 
27.11.2017Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

40/2009 Sb.Trestní zákoník
141/1961 Sb.Trestní řád