Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předložení návrhu 26.10.2015
Poslední změna 25.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad vlády České republiky
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela nově zakotvuje možnost ocenit vedle vynikajících výsledků výzkumných pracovníků, také činnost dalších osob, které sice nevytvářejí nové poznatky, ale rozšiřují stávající znalosti, dlouhodobě se, ať již v rámci své profese nebo soukromě, zajímají o oblast VaVaI, nejnovější vědecké či výzkumné poznatky, nové objevy, technologie a inovace, o kterých dále populárně naučně informují veřejnost, čímž výzkumným pracovníkům pomáhají šířit jejich výsledky nebo jinak přispívají svými výstupy k významnému rozvoji, propagaci a popularizaci VaVaI. Další změna spočívá v rozšíření možnosti udílení ocenění propagace či popularizace VaVaI vedle jednotlivých poskytovatelů také předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Historie procesu

Vláda

26.10.2015V připomínkovém řízení 
18.11.2015Ukončení sběru připomínek 
08.02.2016Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

25.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 66/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

66/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzk..

Návrh mění předpis(y)

71/2013 Sb.Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací