Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Začátek procesu 23.10.2015
Poslední změna 07.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Energetický regulační úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dne 1. ledna 2016 nabyde účinnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění energetický zákon, a který v § 2 odst. 2 mění definice některých pojmů pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, používaných i ve stávající vyhlášce č. 210/2011 Sb. Cílem navrhované vyhlášky je proto mj. sjednotit pojmosloví uvedené v předmětné vyhlášce s nadřazeným právním předpisem.

Účelem navrhovaných změn uvedených v předmětné vyhlášce je kromě sjednocení pojmosloví s energetickým zákonem, též upřesnění a doplnění stávajících základních, resp. minimálních, standardů vyúčtování dodávky energie zákazníkovi, neboť vyúčtování má být vyhovující především potřebám zákazníků, kteří jej obdrží od výrobce elektřiny nebo plynu, obchodníka s elektřinou nebo s plynem, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy nebo dodavatele tepelné energie.

Historie procesu

Vláda

23.10.2015V připomínkovém řízení 
16.11.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
25.02.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

07.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 70/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

70/2016 Sb.Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Návrh provádí předpis(y)

458/2000 Sb.Energetický zákon

Návrh ruší předpis(y)

210/2011 Sb.Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energ..