Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Předložení návrhu 17.09.2014
Poslední změna 03.10.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je provedení adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. S ohledem na rozsah změn, které by bylo třeba při úpravě stávajícího zákona č. 120/2002 Sb., provést, byla zvolena varianta adaptace do nového zákona.

Nové nařízení oproti stávající právní úpravě zavadí možnost povolení tzv. zjednodušeným postupem, povolení v rámci paralelního obchodu, povolení Unie, povolení stejných biocidních přípravků a oznamování přípravků příslušejících k již povolené kategorii biocidních přípravků. Tyto nové použitelné postupy přinášejí větší flexibilitu při získávání povolení k dodávání biocidních přípravků na trh.

Historie procesu

Vláda

17.09.2014V připomínkovém řízení 
15.10.2014Ukončení sběru připomínek 
31.08.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

03.09.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
23.10.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.07.2016Postoupeno Senátu 
24.08.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

06.09.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

12.09.2016Postoupeno prezidentu republiky 
19.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

03.10.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 324/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

324/2016 Sb.Zákon o biocidech

Návrh ruší předpis(y)

136/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných lá..
342/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných lá..
304/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení..
305/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů př..
382/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specif..
343/2011 Sb.Vyhláška o seznamu účinných látek
313/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek
91/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 31..

Návrh mění předpis(y)

120/2002 Sb.Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
186/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
125/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných lá..
297/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných lá..
375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona ..
18/2012 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
350/2011 Sb.Chemický zákon