Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Začátek procesu 22.10.2015
Poslední změna 31.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Energetický regulační úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

S účinností novely energetického zákona došlo k řadě podstatných změn, které mění vztahy mezi účastníky trhu s elektřinou, úpravě právních institutů a rozšíření zmocnění Energetického regulačního úřadu k úpravě určitých vztahů prováděcími právními předpisy. Proto je nutné vydat tuto vyhlášku.

Historie procesu

Vláda

22.10.2015V připomínkovém řízení 
13.11.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
23.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

31.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 408/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

408/2015 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Návrh provádí předpis(y)

165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
458/2000 Sb.Energetický zákon

Návrh ruší předpis(y)

541/2005 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou
468/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby c..
193/2014 Sb.Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elek..
454/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby c..
438/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby c..
365/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby c..
371/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby c..
552/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby c..
400/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby c..