Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Předložení návrhu 22.10.2015
Poslední změna 21.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018 bylo vládou rozhodnuto o navýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb o 0,5 % v roce 2016 a o 1 % v roce 2017 a letech následujících.

V souvislosti s výše uvedeným bylo Ministerstvu financí uloženo zpracovat novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve věci navýšení přídělu do fondu v roce 2016 a v letech následujících. Navržená úprava má za cíl postupně navrátit tvorbu fondu do původního stavu 2 %  před tím, než byla v roce 2011 snížena na 1 % z důvodu snížení deficitu veřejných rozpočtů v minulých letech.

Historie procesu

Vláda

22.10.2015V připomínkovém řízení 
13.11.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
10.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

21.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 353/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

353/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění ..

Návrh mění předpis(y)

114/2002 Sb.Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb