Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Předložení návrhu 20.10.2015
Poslední změna 17.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované úpravy je zpřehlednění právní úpravy podpory výstavby nájemních bytů, změna parametrů podpory tak, aby odpovídala současné situaci na trhu a zvýšila se atraktivnost této formy podpory a rozšíření cílové skupiny nájemníků o osoby do 30 let a zrušení výstavby pro jakékoliv fyzické osoby.

Historie procesu

Vláda

20.10.2015V připomínkovém řízení 
11.11.2015Ukončení sběru připomínek 
24.02.2016Projednáno vládou, schválenotext
09.03.2016Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 78/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

78/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití fin..

Návrh ruší předpis(y)

481/2000 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákl..
249/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a tří..
141/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu r..
145/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu r..
303/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu r..
146/2003 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených ..
333/2009 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí čá..
228/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prost..
294/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu r..

Návrh mění předpis(y)

284/2011 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlen..
209/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu ro..
98/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje by..