Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,a zákon č. 184/2006 Sb.

Předložení návrhu 14.10.2015
Poslední změna 05.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanecký návrh

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je odstranění některých problémů spojených s majetkoprávní přípravou staveb dopravní infrastruktury státem, popřípadě jím zřízenými právnickými osobami, a to především sjednocením postupu přípravy u pozemních komunikací ve vlastnictví státu, tedy dálnic a silnic I. třídy, úpravou konstrukce kupní ceny za vykupované pozemky, změnami v oblasti zřizování věcných břemen nebo práva stavby, upřesněním postupu v případě úplatného získávání práv k pozemkům od jiné právnické osoby zřízené státem a odstraněním zákonného omezení možnosti vyvlastnění spoluvlastnického podílu.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

14.10.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

16.10.2015V připomínkovém řízení 
27.10.2015Ukončení sběru připomínek 
09.11.2015Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

25.11.2015Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

26.11.2015Postoupeno Senátu 
13.01.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.01.2016Postoupeno prezidentu republiky 
28.01.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

02.02.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

05.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 49/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

49/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infr..

Návrh mění předpis(y)

416/2009 Sb.Liniový zákon (o urychlení výstavby infrastruktur)
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění