Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Začátek procesu 07.11.2014
Poslední změna 30.12.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaným návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu. Například se navrhuje v případě tzv. ireversibilních stavů, kdy je zjevné, že se stav člověka nezlepší, prodloužit nejdelší možnou dobu, o které je v souvislosti s tímto opatřením možné rozhodnout, na pět let.

Historie procesu

Vláda

07.11.2014V připomínkovém řízení 
08.12.2014Ukončení sběru připomínek 
12.10.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

03.11.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
04.05.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.09.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
26.10.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.11.2016Postoupeno Senátu 
14.12.2016Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

15.12.2016Postoupeno prezidentu republiky 
20.12.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

30.12.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 460/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

460/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Návrh mění předpis(y)

549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
358/1992 Sb.Notářský řád
256/2013 Sb.Katastrální zákon
262/2006 Sb.Zákoník práce
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob