Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

Předložení návrhu 09.10.2015
Poslední změna 24.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je umožnit vysoce specializovaným pracovištím, která nakládají s minimálním množstvím návykových látek a přípravků, zacházet s těmito látkami bez povolení a umožnit jejich praktické využití. Seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť byl rozdělen do oddílů A až D podle jejich typu. V seznamu je vždy uveden název právnické nebo fyzické osoby, název pracoviště, adresa pracoviště a IČO právnické nebo fyzické osoby.

Historie procesu

Vláda

09.10.2015V připomínkovém řízení 
02.11.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
11.02.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

24.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 59/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

59/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracov..

Návrh mění předpis(y)

243/2009 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje pov..