Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Předložení návrhu 09.10.2015
Poslední změna 03.11.2015
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu je uvést vyhlášku do souladu s terminologií zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Navrhuje se zrušit § 2 odst. 1 tohoto zákona. Dále se navrhuje legislativně technická úprava stávajícího § 2 odst. 2 vyhlášky, a to tak, že poskytovatel zdravotních služeb bude předkládat orgánu, který mu udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, k úhradě doložené výdaje za uplynulé kalendářní čtvrtletí do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí doby, za kterou se úhrada poskytuje.

Historie procesu

Vláda

09.10.2015V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
02.11.2015Ukončení sběru připomínek 
03.11.2015Projednávání nepokračuje 

Návrh mění předpis(y)

224/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v obl..