Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Předložení návrhu 07.10.2015
Poslední změna 23.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem předloženého návrhu je transpozice následujících právních předpisů Evropské unie: prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU, prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU a prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU. Výše uvedené prováděcí směrnice Komise byly přijaty s cílem uvést do souladu v nich obsažené minimální požadavky na kvalitu sadby brambor s aktuálním stavem vědeckých poznatků a stanovit požadavky na jednotlivé třídy Unie pro sadbu brambor.

Historie procesu

Vláda

07.10.2015V připomínkovém řízení 
29.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
17.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

23.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 368/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

368/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných..

Návrh mění předpis(y)

129/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu