Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Předložení návrhu 06.10.2015
Poslední změna 28.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zdroje znečišťování ovzduší, v nichž se provádí zpracování polymerů mají dle této vyhlášky od 1. ledna 2016 povinnost plnit podmínku provozu spočívající v aplikaci opatření k omezení produkce emisí zapáchajících znečišťujících látek. Současně od tohoto data platí pro tyto stacionární zdroje také emisní limity. Požadovaným stavem je zabránění vzniku situace, kdy by výroby s kapacitou do 100 t/rok zpracovaných plastů nebo do 0,6 t/rok spotřeby organických rozpouštědel musely investovat do opatření, která budou povinná pouze několik měsíců, než nabyde účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší.

Historie procesu

Vláda

06.10.2015V připomínkovém řízení 
27.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
22.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

28.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 406/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

406/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťován..

Návrh mění předpis(y)

415/2012 Sb.Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanove..