Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictv, pro některé vybrané účetní jednotky

Předložení návrhu 05.10.2015
Poslední změna 28.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou změny vedoucí k postupnému naplňování cílů účetní reformy veřejných financí formulovaných usneseními vlády, a k upřesnění ustanovení ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., a to zejména v souvislosti s upřesněním účetní metody a vykazování repo obchodů, s upřesněním vykazování účtů státních finančních aktiv, účtů řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu a dále v souvislosti se změnami vyplývajícími z požadavků účetní praxe za účelem zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.

Historie procesu

Vláda

05.10.2015V připomínkovém řízení 
26.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
16.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

28.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 369/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

369/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ..

Návrh mění předpis(y)

410/2009 Sb.Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky