Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami

Předložení návrhu 02.10.2015
Poslední změna 16.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předložení navrhované právní úpravy je rozsah věcných změn, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2014 a první poloviny roku 2015, které mají vliv na průměrné základní ceny zemědělských pozemků. Novela vyhlášky obsahuje seznam katastrálních území s přiřazenými aktualizovanými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovanými v katastru nemovitostí, a to v druhu pozemku: orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Historie procesu

Vláda

02.10.2015V připomínkovém řízení 
23.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
10.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

16.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 344/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

344/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřaze..

Návrh provádí předpis(y)

338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí

Návrh mění předpis(y)

298/2014 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zeměděls..