Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Předložení návrhu 07.10.2015
Poslední změna 31.07.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. Nad rámec transpozice je navrhována změna pravidel umožňujících vstup a pobyt cizinců za účelem podnikání a posílení odchylek od úpravy správního řádu.

Členské státy Evropské unie mají lhůtu do 30. září 2016, resp. 29. listopadu 2016, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s těmito směrnicemi.

Historie procesu

Vláda

07.10.2015V připomínkovém řízení 
05.11.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky, ria
28.11.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

13.12.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
11.01.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
22.02.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.04.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.05.2017Postoupeno Senátu 
31.05.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

27.06.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

10.07.2017Postoupeno prezidentu republiky 
13.07.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.07.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 222/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

222/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něk..

Návrh ruší předpis(y)

348/2008 Sb.Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na..

Návrh mění předpis(y)

326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
150/2002 Sb.Soudní řád správní
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
561/2004 Sb.Školský zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
262/2006 Sb.Zákoník práce
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
325/1999 Sb.Zákon o azylu
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení