Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního

Předložení návrhu 30.09.2015
Poslední změna 21.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vychází jednak ze změn legislativní povahy, a to ve způsobu a rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu podle zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), v sestavování finančních výkazů podle prováděcí vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, a dále ze změn provedených v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny 

Historie procesu

Vláda

30.09.2015V připomínkovém řízení 
21.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
16.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

21.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 356/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

356/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládan..

Návrh mění předpis(y)

419/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování n..