Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů

Předložení návrhu 25.09.2015
Poslední změna 18.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh novely vyhlášky č. 5/2014 Sb. je předkládán z důvodu implementace zákona č.  234/2014  Sb., o státní službě, do dvou finančních výkazů. Drobné úpravy jednotlivých příloh jsou ryze technického charakteru a nemají dopad na věcnou stránku právního předpisu. Paragrafované znění vyhlášky č. 5/2014 Sb., se nemění. Změny se týkají čtyř příloh k této vyhlášce.

Historie procesu

Vláda

25.09.2015V připomínkovém řízení 
19.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
10.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

18.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 347/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

347/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných ..

Návrh mění předpis(y)

5/2014 Sb.Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, ..