Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o EHP nebo Švýcarské konfederaci (vyhláška o kompenzaci)

Předložení návrhu 25.09.2015
Poslední změna 28.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmět úpravy vyhlášky je stanovení postupů, termínů a obsahu žádosti o kompenzaci a vzoru žádosti o kompenzaci.

Cílem předkládané vyhlášky je tedy upravit postupy a podmínky pro úhradu kompenzace za elektřinu vyrobenou v jiném členském státě z obnovitelných zdrojů, aby bylo možné provést kontrolu údajů stanovených zákonem a aby byl celý proces pro všechny zúčastněné subjekty co nejsnažší.

Historie procesu

Vláda

25.09.2015V připomínkovém řízení 
20.10.2015Ukončení sběru připomínek 
23.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

28.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 404/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

404/2015 Sb.Vyhláška o kompenzaci

Návrh provádí předpis(y)

165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů