Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Předložení návrhu 25.09.2015
Poslední změna 11.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je přizpůsobit právní úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 478/2012 Sb. nové právní úpravě v zákoně č. 165/2012 Sb.

Z důvodu změny zákona č.165/2012 Sb. je třeba také upravit způsoby a postupy měření a výpočtu vyrobeného množství elektrické energie obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů nebo ze společného spalování, dále způsob a rozsah vykazování naměřených údajů, včetně stanovení termínů k předání naměřených hodnot tak, aby na jejich základě mohl být vyplacen zvolený druh podpory.

Historie procesu

Vláda

25.09.2015V připomínkovém řízení 
20.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
29.04.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

11.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 145/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

145/2016 Sb.Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů

Návrh provádí předpis(y)

165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Návrh ruší předpis(y)

478/2012 Sb.Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kv..