Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

Předložení návrhu 21.09.2015
Poslední změna 06.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem návrhu vyhlášky je změna vymezení zón odstupňované ochrany přírody na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

Novým vymezením zón budou odstraněny nedostatky vyplývající ze zřizovacího předpisu z roku 1991, bude dosaženo souladu bližšího určení způsobu ochrany přírody v CHKO se skutečným stavem přírodně a krajině cenných ploch splňujících kritéria pro zařazení do jednotlivých zón a bude také dosaženo jednoznačného vymezení zón pro efektivní výkon státní správy, neboť zonace bude zakreslena v podrobnosti Katastrální mapy.

Historie procesu

Vláda

21.09.2015V připomínkovém řízení 
13.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
28.04.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

06.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 142/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

142/2016 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny

Návrh mění předpis(y)

156/1991 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železn..