Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Začátek procesu 01.10.2015
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavní činnost neziskové zdravotnické organizace nebude podnikáním a bude považována za službu obecného hospodářského zájmu. Příjmy neziskové zdravotnické organizace bude možné využít pouze na úhradu výdajů spojených s její činností. Nezisková zdravotnická organizace bude moci v rámci své hlavní činnosti uskutečňovat související vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační činnost a spolupracovat s vysokými školami a dalšími vzdělávacími zařízeními při uskutečňování klinické a praktické výuky v akreditovaných studijních programech a studijních oborech zdravotnického zaměření a při specializačním a celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví.

Historie procesu

Vláda

01.10.2015V připomínkovém řízení 
30.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
27.11.2017Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
340/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
262/2006 Sb.Zákoník práce
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
125/2008 Sb.Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev