Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování

Předložení návrhu 23.09.2015
Poslední změna 14.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem novely je možnost kompenzovat některé nevýhody plynoucí z umístění úložiště radioaktivních odpadů obci, na jejímž katastrálním území se stavba nachází. Kompenzaci těchto nevýhod představuje příspěvek obci vyplácený Správou úložišť radioaktivních odpadů poté, kdy příspěvek a jeho použití byl schválen vládou v rámci schvalování ročního plánu činnosti a rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů. Detaily poskytování tohoto příspěvku upravuje nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 2 a § 4 tohoto nařízení.

Historie procesu

Vláda

23.09.2015V připomínkovém řízení 
30.09.2015Ukončení sběru připomínek 
02.12.2015Projednáno vládou, schválenotext
09.12.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

14.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 337/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

337/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způso..

Návrh mění předpis(y)

416/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na..