Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Předložení návrhu 16.09.2015
Poslední změna 23.12.2015
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je tak zakotvit ustanovení související s povinností transparentnosti a zavést pojem centrální evidenční systém a vymezit kompetence v souvislosti se zřízením a provozem centrálního evidenčního systému. Zároveň je cílem zpřesnit v některých částech úpravu stávajícího zákona, je nutno zavést některé nové pojmy a uvést některá stávající ustanovení zákona do souladu s vyvíjející se praxí, kterou koordinační orgány v oblasti veřejné podpory vykonávají v rámci zákonných kompetencí.

Změny, které nepramení z práva EU, jsou legislativně-technického charakteru, nezasahují do koncepce zákona ani jinak významně nemění práva a povinnosti dotčených subjektů.

Historie procesu

Vláda

16.09.2015V připomínkovém řízení 
15.10.2015Ukončení sběru připomínek 
23.12.2015Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..