Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

Začátek procesu 25.08.2015
Poslední změna 21.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Energetický regulační úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavní důvody a cílem návrhu vyhlášky jsou adaptace příslušných ustanovení vyhlášky na přímo aplikovatelnou komunitární právní úpravu; soulad návrhu vyhlášky se energetickým zákonem č. 131/2015 Sb.; a dále upřesnění a dodatečná úprava stávajícího znění vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem s cílem efektivního nastavení pravidel trhu s plynem a minimalizace výkladových obtíží.

Vyhláška rovněž reaguje na praktické dopady vůči uživatelům plynárenských zařízení, což umožní potencionálním uživatelům plynárenské soustavy pružněji reagovat na situaci na trhu s plynem.

Historie procesu

Vláda

25.08.2015V připomínkovém řízení 
15.09.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
08.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

21.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 349/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

349/2015 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Návrh provádí předpis(y)

458/2000 Sb.Energetický zákon

Návrh ruší předpis(y)

436/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších p..
442/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. ..
291/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších p..
370/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
365/2009 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem