Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

Předložení návrhu 15.09.2015
Poslední změna 02.12.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V novele zákona o odpadech byly na základě požadavku Evropské komise sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, využívané na zemědělském půdním fondu a na povrchu terénu, nově zařazeny do působnosti zákona o odpadech. Zároveň dochází zejména ke zrušení výjimky pro využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů v případě, že z nich lze odebrat reprezentativní vzorky, protože tato výjimka dosud sloužila pouze k obcházení zákazu jejich využívání na povrchu terénu. Současně se zpřesňuje výčet odpadů, které nelze využívat na povrchu terénu, ve vztahu ke směsnému komunálnímu odpadu.

Historie procesu

Vláda

15.09.2015V připomínkovém řízení 
07.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
21.11.2016Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

02.12.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 387/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

387/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ..

Návrh mění předpis(y)

294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
383/2001 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady