Přejít na PLUS

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Začátek procesu 25.08.2015
Poslední změna 15.09.2015
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Potřeba transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU. Cílem implementace této směrnice je stanovit určitá minimální práva a povinnosti platné v celé EU se záměrem usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci.

Historie procesu

Vláda

25.08.2015V připomínkovém řízení 
15.09.2015Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

128/2000 Sb.Zákon o obcích
458/2000 Sb.Energetický zákon
183/2006 Sb.Stavební zákon
254/2001 Sb.Vodní zákon
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
129/2000 Sb.Zákon o krajích
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích