Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

Předložení návrhu 07.09.2015
Poslední změna 07.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Předloženým návrhem se upravuje neuspokojivý stav, kdy některým účetním jednotkám bylo umožněno postupovat v souladu s již zrušeným právním předpisem. Předkládaná úprava reflektuje společenskou poptávku po jednoduchém účetnictví, zejména ze strany velmi malých účetních jednotek, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a které vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost.

Navrhovaný rozsah jednoduchého účetnictví je pro potřeby těchto účetních jednotek a požadavky na vykazování jejich finanční situace zcela postačující a neklade na ně další administrativní a finanční nároky.

Historie procesu

Vláda

07.09.2015V připomínkovém řízení 
29.09.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
25.11.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

07.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 325/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

325/2015 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd..

Návrh provádí předpis(y)

563/1991 Sb.Zákon o účetnictví