Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného

Předložení návrhu 07.09.2015
Poslední změna 07.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou zejména změny související s novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který především provádí dokončení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU.

Cílem předložení návrhu vyhlášky je, aby účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., mohly od 1. ledna 2016 postupovat v souladu se zákonem, kterým se novelizuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zvýšení právní jistoty těchto účetních jednotek. V neposlední řadě je cílem předloženého návrhu vyhlášky zpřesnění, zjednodušení a zpřehlednění některých ustanovení vyhlášky na základě revize stávajícího znění, včetně zrušení nadbytečných, příliš popisných ustanovení, nevyjímaje zjednodušení vykazování ve výkazu zisku a ztráty. Tato víceméně legislativně technická úprava v návrhu vyhlášky tvoří převážnou část předkládané novely.

Historie procesu

Vláda

07.09.2015V připomínkovém řízení 
29.09.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
25.11.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

07.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 324/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

324/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ..

Návrh mění předpis(y)

504/2002 Sb.Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty