Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Předložení návrhu 07.09.2015
Poslední změna 23.05.2016
Stav návrhu Vládou zamítnuto
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem nové právní úpravy je omezit počet cizinců pobývajících na území České republiky, kteří by nebyli kryti soukromým zdravotním pojištěním za účelem úhrady poskytnutých zdravotních služeb. Zároveň by rozsah zdravotního pojištění měl odpovídat rozsahu, jakým jsou kryty úhrady za poskytnuté zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění. Tím nebude docházet k odlišnému přístupu poskytovatelů zdravotních služeb k cizincům, neboť tito poskytovatelé budou mít jistotu, že jim budou poskytnuté zdravotní služby uhrazeny ve stejném rozsahu, jako v případě veřejného zdravotního pojištění.

Nová právní úprava by zároveň měla co nejméně zatěžovat veřejné rozpočty a měla by být postavena na nediskriminačním principu.

Dalším cílem nové právní úpravy je předejít tzv. zdravotní turistice, kdy by docházelo k přílivu cizinců s cílem čerpat zdravotní služby bez nutnosti ekvivalentní úhrady nákladů za poskytnuté služby.

Historie procesu

Vláda

07.09.2015V připomínkovém řízení 
06.10.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
23.05.2016Projednáno vládou, zamítnuto 

Návrh mění předpis(y)

326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
325/1999 Sb.Zákon o azylu
221/2003 Sb.Zákon o dočasné ochraně cizinců