Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona celní řád

Předložení návrhu 31.08.2015
Poslední změna 29.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Stanoveným cílem je vytvoření moderní právní normy, která bude odpovídat platné evropské celní legislativě a zároveň bude bez problémů zapadat do kontextu českého právního řádu.

Sekundárním cílem je snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů, a to např. v těchto směrech: nová možnost administrovat zajištění celního dluhu pro osoby tzv. přímých zástupců, kterým bude moci být povoleno poskytnout jistotu za osobu, od níž se jistota požaduje; možnost opakovaného používání složené jistoty k zajištění celního dluhu, které zjednoduší provádění celního řízení zejména malým a středním dovozcům; zjednodušení v případě správy cla u nepřímého zastoupení; zjednodušení možnosti tzv. technických oprav údajů v celním prohlášení.

Historie procesu

Vláda

31.08.2015V připomínkovém řízení 
21.09.2015Ukončení sběru připomínek 
13.01.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

11.02.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.03.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
19.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
01.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.06.2016Postoupeno Senátu 
14.07.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.07.2016Postoupeno prezidentu republiky 
27.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

28.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

29.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 242/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

242/2016 Sb.Celní zákon

Návrh ruší předpis(y)

13/1993 Sb.Celní zákon
1/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
322/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,..
187/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
136/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších pře..
274/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zv..
115/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní..
133/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz..
248/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obch..
450/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 182/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční celn..
117/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby c..
410/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a..
56/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanov..
251/2004 Sb.Sdělení Ministerstva financí, kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček ce..
201/2005 Sb.Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou ..
563/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způs..
599/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní..
200/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zá..
393/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způs..
317/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způs..
412/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřaze..
35/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zá..
421/2012 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Návrh mění předpis(y)

35/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o sprá..
113/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění záko..
63/2000 Sb.Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
265/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..
354/2003 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostn..
79/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi..
267/2006 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
342/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
170/2007 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prost..
296/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v..
41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
218/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
457/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republi..
18/2012 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
308/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
344/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zm..
360/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,..
104/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/..