Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Začátek procesu 28.08.2015
Poslední změna 14.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu je reagovat na připravovanou novelu zákona o pozemních komunikacích, která přináší v některých oblastech změny vyvolávající potřebu novelizace vyhlášky. Novela reaguje také na zrušení pojmu rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace v novele zákona a u některých ustanovení tento pojem nahrazují pojmem silnice pro motorová vozidla.

Cílem návrhu je dále provedení partikulárních změn některých ustanovení vyhlášky vyvolaných aplikační praxí.

Historie procesu

Vláda

28.08.2015V připomínkovém řízení 
18.09.2015Ukončení sběru připomínek 
07.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

14.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 338/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

338/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,..

Návrh mění předpis(y)

104/1997 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích