Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Předložení návrhu 26.08.2015
Poslední změna 14.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh novely je legislativně-technickou úpravou malého rozsahu. Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony, dochází ke změně terminologie v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Tyto změny je nutno promítnout do vyhlášky.

Historie procesu

Vláda

26.08.2015V připomínkovém řízení 
16.09.2015Ukončení sběru připomínek 
07.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

14.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 339/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

339/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejíc..

Návrh mění předpis(y)

409/2005 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu v..