Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, která stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (o finančním vypořádání)

Předložení návrhu 28.08.2015
Poslední změna 23.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nová vyhláška nahradí stávající vyhlášku č. 52/2008 Sb. Jejím cílem je poskytnout účinný a komplexní prováděcí předpis pro relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.

Hlavním cílem navrhovaných úprav je, kromě zohlednění změn v legislativě a v platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí  a příspěvků v rámci finančního vypořádání, zjednodušit, zestručnit a zpřehlednit vlastní text nové vyhlášky.

Historie procesu

Vláda

28.08.2015V připomínkovém řízení 
18.09.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
16.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

23.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 367/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

367/2015 Sb.Vyhláška o finančním vypořádání

Návrh provádí předpis(y)

218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech

Návrh ruší předpis(y)

52/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, stát..