Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Předložení návrhu 01.09.2015
Poslední změna 10.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný návrh vyhlášky dává do souladu výkaznictví bank a spořitelních a úvěrních družstev, které jsou společně považovány v evropském právu za úvěrové instituce.

Úpravy ve výkaznictví spořitelních a úvěrních družstev na rok 2016 vycházejí zejména z nutnosti reagovat na změny zákonů upravujících činnost družstevních záložen, a to zejména v oblasti pojištění vkladů a řešení krizí, kdy je nezbytné sledovat specifické informace potřebné pro výpočet příspěvků do příslušných fondů. Další změny vyplývají z nutnosti zachovat určitý soulad ve vykazovacích povinnostech úvěrových institucí, za které jsou družstevní záložny spolu s bankami považovány a kdy řada souhrnných údajů je požadována za obě skupiny finančních institucí.

Historie procesu

Vláda

01.09.2015V připomínkovém řízení 
22.09.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
04.11.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

10.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 301/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

301/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními druž..

Návrh mění předpis(y)

426/2013 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance