Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu

Předložení návrhu 25.08.2015
Poslední změna 27.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novelizace je naplnění požadavků vyplývajících z požadavku na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU. Upraveny jsou dále formulace některých ustanovení tak, aby dopovídaly uvedené obsahové (transpoziční) změně. Rovněž jsou navrženy ke zrušení některé přílohy vyhlášky s ohledem na skutečnost, že zmíněné postupy jsou již obsahem certifikovaných metodických postupů.

Historie procesu

Vláda

25.08.2015V připomínkovém řízení 
15.09.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
24.11.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

27.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 313/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

313/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, ..

Návrh mění předpis(y)

98/2011 Sb.Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu..