Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Začátek procesu 21.08.2015
Poslední změna 18.09.2015
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Hlavním cílem předložené novely je snaha omezit riziko vzniku průtahů v trestním řízení. Návrh zákona byl vypracován na základě požadavků soudů a státních zastupitelství a nově upravuje některé procesní instituty trestního práva procesního, které za stávající právní úpravy způsobují v praxi vznik průtahů v trestním řízení.

Historie procesu

Vláda

21.08.2015V připomínkovém řízení 
18.09.2015Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
141/1961 Sb.Trestní řád