Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Předložení návrhu 18.08.2015
Poslední změna 10.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh změn ve výkaznictví bank a poboček zahraničních bank vychází zejména z požadavků Evropské unie na další postupnou implementaci jednotných reportovacích rámců. Rozhodující část bankovního výkaznictví se řídí přímo použitelnými předpisy EU, v daném případě prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, Výkaznictví podle tohoto nařízení EU se provádí přímo a nemá dopad do vyhlášky.

Část požadavků dále rovněž vychází z  obecných pokynů a doporučení. 

Historie procesu

Vláda

18.08.2015V připomínkovém řízení 
08.09.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
04.11.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

10.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 300/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

300/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahranič..

Návrh mění předpis(y)

346/2013 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance