Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

Začátek procesu 13.08.2015
Poslední změna 08.01.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem nyní navrhované právní úpravy je zajištění plné transpozice směrnice do vnitrostátní právní úpravy, kterou se upravují minimální požadavky na studijní programy, jejichž úspěšným absolvováním se mj. získává odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky.

Historie procesu

Vláda

13.08.2015V připomínkovém řízení 
03.09.2015Ukončení sběru připomínek 
21.12.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext
22.12.2015Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

08.01.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 3/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

3/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní ..

Návrh mění předpis(y)

39/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti ..