Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o krvi

Předložení návrhu 12.08.2015
Poslední změna 23.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška je novelizována z důvodu nutnosti transpozice směrnice Komise 2014/110/EU. 

Cílem transponované směrnice je umožnit členským zemím s vyšším výskytem infekce západonilské horečky, což se zejména týká zemí jižní Evropy, i jiný postup, než dočasné vyloučení z dárcovství krve. Jako alternativa se proto připouští vyšetření potenciálních dárců krve citlivým testem na záchyt infekce virem západonilské horečky.

Historie procesu

Vláda

12.08.2015V připomínkovém řízení 
02.09.2015Ukončení sběru připomínek 
09.11.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

23.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 304/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

304/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jako..

Návrh mění předpis(y)

143/2008 Sb.Vyhláška o lidské krvi