Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Předložení návrhu 03.08.2015
Poslední změna 17.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhuje se zvýšit částky příspěvku na péči poskytovaného podle zákona o sociálních službách osobám závislým na pomoci jiné osoby, dále se upravují podmínky pro detenci v zařízeních sociálních služeb a upřesňují se ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o nepřípustnosti držení v zařízeních sociálních služeb.

Záměrem je přiblížení příspěvku na péči hladině, na kterou se od roku 2007 dostaly jiné ekonomické veličiny mající k němu určitou vazbu a které v průběhu času vzrostly v rozmezí od 20 do 50 %.

Historie procesu

Vláda

03.08.2015V připomínkovém řízení 
01.09.2015Ukončení sběru připomínek 
14.12.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

23.12.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.01.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
09.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.04.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.04.2016Postoupeno Senátu 
26.05.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

01.06.2016Postoupeno prezidentu republiky 
07.06.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.06.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 189/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

189/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zá..

Návrh mění předpis(y)

108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách