Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Předložení návrhu 08.10.2014
Poslední změna 17.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace evropských právních předpisů, upravuje výkladové nejasnosti a reaguje na poznatky z praxe.

Dalším cílem úpravy je dosažení proporcionality mezi právy a povinnostmi akcionářů ve vztahu k emitentovi v souvislosti s § 365 odst. 3 ZOK, který stanovuje zvláštní práva kvalifikovaným akcionářům. Novela zákona přispěje k posílení pozice emitenta, kdy tento, na základě nového stanovení 1 % hranice v § 122 odst. 1 ZPKT, bude disponovat větším přehledem o akcionářích s právy kvalifikovaných investorů, které jim přiznává zákon, konkrétně § 365 odst. 3 ZOK.

Historie procesu

Vláda

08.10.2014V připomínkovém řízení 
06.11.2014Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

21.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.10.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
19.01.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

03.03.2016Postoupeno Senátu 
20.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

26.04.2016Postoupeno prezidentu republiky 
04.05.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

05.05.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 148/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

148/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších př..

Návrh mění předpis(y)

256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů