Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslankyně Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky

Předložení návrhu 22.07.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná úprava spočívá v jednoduché změně: do výčtu veřejných funkcionářů, kterým ze zákona o střetu zájmů vyplývají různé povinnosti, je explicitně zařazen vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Již ze současné úpravy sice lze dovodit, že vedoucí Kanceláře prezidenta republiky mezi veřejné funkcionáře ve smyslu zákona o střetu zájmů patří, v zájmu větší míry sdělnosti této úpravy pro její adresáty se navrhuje explicitní uvedení této funkce. 

Dále se navrhuje stanovení vedoucího Odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky evidenčním orgánem vedoucího Kanceláře prezidenta republiky; stanovení podmínek pro výkon funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

22.07.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

27.07.2015V připomínkovém řízení 
05.08.2015Ukončení sběru připomínek 
20.08.2015Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
114/1993 Sb.Zákon o Kanceláři prezidenta republiky