Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a další související zákony

Předložení návrhu 28.07.2015
Poslední změna 09.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU. Nad rámec transpozice směrnice 2014/40/EU byla v zákoně o potravinách identifikována ustanovení týkající se potravin, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. Podněty na úpravu jednotlivých ustanovení vzešly od spotřebitelů, dozorových orgánů a provozovatelů potravinářských podniků.

Historie procesu

Vláda

28.07.2015V připomínkovém řízení 
25.08.2015Ukončení sběru připomínek 
21.12.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

23.12.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.01.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
01.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
23.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.03.2016Postoupeno Senátu 
27.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

04.05.2016Postoupeno prezidentu republiky 
31.05.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

03.06.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

09.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 180/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

180/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplně..

Návrh mění předpis(y)

110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele