Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Začátek procesu 21.07.2015
Poslední změna 05.09.2017
Stav návrhu Senátem vrácený zákon nebyl ve Sněmovně přehlasován
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je zejména vymezení odpovědnosti za zavedení systému vnitřního řízení a kontroly a ochranu veřejných prostředků; odstranění duplicitních kontrol prováděných orgány finanční správy; snížení rigidnosti kontroly veřejných výdajů; posílení kontroly hospodaření podřízených organizací ze strany zřizovatele a posílení nezávislosti interního auditu.

Historie procesu

Vláda

21.07.2015V připomínkovém řízení 
25.08.2015Ukončení sběru připomínek 
19.12.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

22.12.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
14.03.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
14.07.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.07.2017Postoupeno Senátu 
16.08.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

05.09.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat 

Návrh ruší předpis(y)

123/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některý..
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
416/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
298/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některý..

Návrh mění předpis(y)

426/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o ..
626/2004 Sb.Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňov..
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
239/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další sou..
482/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejí..
342/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
64/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví pauš..
377/2005 Sb.Zákon o finančních konglomerátech
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
407/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a d..
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
421/2004 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávn..
138/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
457/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republi..
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu