Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona - atomový zákon

Předložení návrhu 10.07.2014
Poslední změna 10.08.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Je nezbytné doplnit a zejména zpřesnit stávající právní úpravu na základě zkušeností získaných ze 18 let aplikace zákona č. 18/1997 Sb. (a navazující legislativy) a s využitím nových doporučení mezinárodních institucí a ostatních nových poznatků, a to jak formálních, tak odborných.

Historie procesu

Vláda

10.07.2014V připomínkovém řízení 
08.08.2014Ukončení sběru připomínek 
13.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice

Poslanecká sněmovna

31.07.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
11.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.05.2016Postoupeno Senátu 
14.07.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.07.2016Postoupeno prezidentu republiky 
27.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

28.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

10.08.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 263/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

263/2016 Sb.Zákon atomový zákon

Návrh ruší předpis(y)

144/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných za..
146/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostředn..
215/1997 Sb.Vyhláška o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
106/1998 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany j..
11/1999 Sb.Nařízení vlády o zóně havarijního plánování
195/1999 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jadern..
307/2002 Sb.Vyhláška o radiační ochraně
315/2002 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou..
317/2002 Sb.Vyhláška o typovém schvalování a přepravě jaderných materiálů a radioaktivních látek
318/2002 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti ..
319/2002 Sb.Vyhláška o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
360/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vy..
416/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na..
419/2002 Sb.Vyhláška o osobních radiačních průkazech
185/2003 Sb.Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
2/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenos..
46/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způso..
309/2005 Sb.Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
461/2005 Sb.Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radion..
462/2005 Sb.Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních rad..
499/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační..
500/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ..
27/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a..
132/2008 Sb.Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné e..
73/2009 Sb.Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a v..
77/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém ..
165/2009 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
166/2009 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti
341/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způso..
213/2010 Sb.Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropský..
399/2011 Sb.Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
461/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způso..
389/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační..