Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Předložení návrhu 17.12.2014
Poslední změna 10.08.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje výše uvedené související zákony nové právní úpravě v něm obsažené.

Navrhované novely mají převážně legislativně technický charakter. Spočívají v přímé adaptaci novému právnímu textu, zejména v rovině odstranění zastaralých pojmů, doplnění institutů chybějících i za dosavadního právního stavu nebo změny institutů, které již v právním prostředí nové atomové legislativy nebudou mít relevanci.

Historie procesu

Vláda

17.12.2014Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
13.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

31.07.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
11.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtení 
27.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.05.2016Postoupeno Senátu 
14.07.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.07.2016Postoupeno prezidentu republiky 
27.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

27.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

10.08.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 264/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

264/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
174/1968 Sb.Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
44/1988 Sb.Horní zákon
505/1990 Sb.Zákon o metrologii
18/1997 Sb.Atomový zákon
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
12/2002 Sb.Zákon o státní pomoci při obnově území
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
183/2006 Sb.Stavební zákon
262/2006 Sb.Zákoník práce
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách