Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Začátek procesu 13.07.2015
Poslední změna 03.03.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem novely je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí EP a Rady 2014/42/EU a umožnit tak efektivní vnitrostátní zajištění a odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti (včetně pravděpodobných výnosů) v souladu se zásadou, že zločin se nesmí vyplácet, jakož i účinnou justiční spolupráci s jinými členskými státy EU v této oblasti.

Historie procesu

Vláda

13.07.2015V připomínkovém řízení 
10.08.2015Ukončení sběru připomínek 
21.03.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice

Poslanecká sněmovna

29.03.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
04.05.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.09.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.12.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.12.2016Postoupeno Senátu 
18.01.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.01.2017Postoupeno prezidentu republiky 
14.02.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

03.03.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 55/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

55/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. ..

Návrh mění předpis(y)

279/2003 Sb.Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
141/1961 Sb.Trestní řád
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
40/2009 Sb.Trestní zákoník
218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim